Co je fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda, kdy se sluneční záření přímo přemění na elektřinu - stejnosměrný proud. Tuto přeměnu zajistí velkoplošné polovodičové fotodiody s využitím fotoelektrického jevu. Jedná se o obnovitelný zdroj, který při svém provozu neprodukuje ani oxid uhličitý, ani žádné emise znečisťujících látek a tím šetří naše životní prostředí.

Solární panel

Princip fungování fotovoltaické elektrárny

Sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely, které vyrobí stejnosměrný proud a následně ve střídači dojde k přeměně na střídavou elektřinu, která putuje do rozvaděče. Dále záleží na spuštěných spotřebičích, které si vezmou elektřinu v požadovaném objemu. Pokud se elektřiny vyrobí málo, zbývající objem se doplní ze sítě. V případě, že je elektřiny vyrobeno více, než je požadovaná aktuální spotřeba domu, elektřina se akumuluje do ohřevu teplé vody, či do baterií. Výhoda bateriových systémů spočívá tedy v ukládání vyrobené energie přes den, kdy výkon elektrárny je nejvyšší, ale spotřeby domácnosti nedosahují svého maxima. Akumulovaná energie se následně spotřebuje ve večerních či brzkých ranních hodinách.

Solární panel

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mění elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou.

Výkon panelů se pohybuje od 350 - 660 kWp

Několik barevných variant

InRoof řešení - Panely jsou zapuště do střechy jako střešní krytina

Šířka: 992 mm Výška: 1640 mm Hloubka: 40 mm
Hmotnost: 19 Kg

Střídač

Střídač je důležitá součást solární elektrárny. Jedná se o druh měniče, který převádí stejnosměrné proud ze solárních panelů na střídavý proud.

Střídač se upevňuje většinou do technické místnosti, garáže, nebo na místo po dohodě se zákazníkem.

Bateriové úložiště

Battery Box je zařízení velké jako lednička s inteligentním řízením ukládá solární energii podle nastavení následně a efektivně přenáší energii do Vaší domácí sítě. Kapacita se pohybuje mezi 4,8 - 25 kWh

  • Získáte energetickou nezávislost
  • Vyšší efektivita solárního systému
  • Využijete více vlastní elektřiny

Inteligentní regulátor

Inteligentní regulace rozpozná, kdy je elektřiny přebytek a přesměruje jí do ohřevu teplé užitkové vody v bojleru. Tento systém maximálně využije vyrobenou energii na spotřebu celého domu.

  • Maximalizuje využití energie

Konstrukce

Je několik způsobů umístění solárních panelů na střechu.

Střešní taška

Falcovaný plech

Konstrukce - Falcovaný plech

Plechová, eternitová, břidlicová krytina dřevěné trámy

Konstrukce - Plechová, eternitová, břidlicová krytina dřevěné trámy

Rovná střecha – samozátěžové konstrukce 15°

Konstrukce - Rovná střecha