Instalace pro
Obce, Města

Firemní instalace
na průmyslové objekty

Pozemní Instalace

Poskytujeme energetická řešení nejen na úrovni decentrálních zdrojů pro malé, střední i velké podniky. V našem portfoliu zákazníků najdeme i sektor veřejné správy, kde stále více obcí a měst optimalizuje své energetické potřeby skrze obnovitelné zdroje a přistupuje k inovativním řešením s použitím moderních technologií se zajímavou návratností investic.

V našem portfoliu najdete

 • malé, střední i velké podniky
 • sektor veřejné správy (města, obce)

Pokud máte firmu se stabilním denním odběrem elektřiny, tak je pro vás fotovoltaická elektrárna ideální. Jde hlavně o to, že vám svojí výrobou během slunných dnů zajistí dostatek proudu na chod firmy, a vy si tak snížíte náklady na elektřinu. Elektrárna se nejvíce hodí pro výrobní firmy, chlazené skladové prostory, sportoviště, obchodní centra, ale i běžné administrativní budovy.

Fotovoltaika se vyplatí i bez dotace

Pořízení fotovoltaiky se vyplatí bez dotace v případě, že správně určíme její velikost tak, aby se veškerá vyrobená energie spotřebovala. Tím odpadne nutnost pořízení baterií, které návratnost investice značně prodlužují. Ideální firmou, které by se vyplatí pořízení elektrárny bez akumulace, je ta, co má trvale vysokou spotřebu elektřiny.

Zařídíme

 • Návrh fotovoltaické elektrárny a projekt pro připojení k distribuční soustavě
 • Komunikaci se stavebním úřadem a dodání projektové dokumentace FVE
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Dodávku všech komponent fotovoltaické elektrárny
 • Konstrukce pro šikmé střechy
 • Odbornou montáž panelů
 • Provedení elektroinstalačních prací a případných drobných stavebních úprav
 • Revizi systémů
 • Zajištění všech podkladů pro vyřízení licence ERÚ, pomoc s vyplněním a podáním žádosti
 • Konečné zprovoznění

Záruky

 • 25 let na výkon FV panelů
 • 10 let na mechanické části FVE panelů
 • 10 let na střídače
 • 2 roky na práci
 • 2 roky na ostatní komponenty

Provádíme

 • úpravy distribučního sloupku ČEZ/PRE a jističů dle platné legislativy – případné úpravy vychází z požadavku ČEZ/PRE po dodání žádosti o rezervaci výkonu
 • projektovou dokumentaci nad rámec platné legislativy – např. statický posudek budovy

Zavoláme Vám

operátor